BEP Nedir?

BEP NEDİR?      Öğrencinin yerleştiği kuruma; eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibi tarafından hazırlanmış olan ayrıntılı dosya iletilmiştir. Bu dosyada; öğrencinin yaşı, yetersizliği, tüm gelişim ve disiplin alanlarında neler yapabildiğini gösteren değerlendirme çizelgesi, bireyin gereksinimlerini ve gereksinim öncelikleri, sunulacak olan destek hizmetleri de içeren yöneltme raporu bulunur. BEP Geliştirme Birimi, bunu temel alarak BEP dosyasını oluşturur, bireyselleştirilmiş eğitim programlarını hazırlar.     Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları, grup hedefleri doğrultusunda öğrenciye özgü bireysel hedeflerin olması ve bu hedeflere nasıl ulaşacağının belirlenmesidir.

MADDE 62:

        Özel eğitim gerektiren birey için geliştirilen ve ailesi tarafından onaylanan bireyselleştirilmiş eğitim programı; bireyin, ailenin, öğretmenin gereksinimleri doğrultusunda hazırlanan ve hedeflenen amaçlarda verilecek destek eğitim hizmetlerini içeren özel eğitim programıdır.

        Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları, bireyin tüm gelişim ve disiplin alanlarında gözlem, gelişim ve değerlendirme ölçekleri kullanılarak ve hedeflenen amaçların gerçekleşme düzeyi doğrultusunda değerlendirilir. Birey için hazırlanacak bireyselleştirilmiş eğitim programında ve yöneltme kararında bu değerlendirmeler esas alınır.

BEP Sayesinde Öğrencinin;

*Yapabilecekleri betimlenir,

*Kendi öğrenmesi ile ilgili daha fazla sorumluluk almasına yardımcı olunur,

*Öğrenmesi izlenir,

*İlerlemeleri kaydedilir.

BEP;

*Aile ile diğer birim üyelerinin ilişkilerine katkıda bulunur,

*BEP Geliştirme Biriminin; öğrencinin gelişimini değerlendirmesini sağlar,

*BEP Geliştirme Biriminin; programı, materyali ve eğitime başlama noktalarının etkililiğini değerlendirmesine yardımcı olur.

NEDEN BEP?

          Okul ve sınıfta yapılan çalışmaların özünü; planlama, öğretme ve ölçme teknikleri oluşturur. Okul bünyesinde gerçekleşen bu genel düzenlemeler, çocuğun beceri, yetenek ve ilgilerini de göz önünde bulundurur. Çocukların büyük çoğunluğu bu düzenlemeler çerçevesinde öğrenebilir ve gelişebilir. Bununla birlikte, öğrenme ve ilerleme kaydetmekte güçlük çeken bireylerin özel eğitime gereksinimi olabilir.

Eğer öğrencinin;

-Aynı yaş grubundaki çocuklara sağlanan eğitim olanaklarından yararlanmasını engelleyen özel eğitim gereksinimi varsa,

-Engeli ya da yetersizliği eğitimsel performansını olumsuz etkiliyorsa,

-Gereksinimlerinin karşılanması için özel düzenlenmiş destek eğitime gereksinim duyuluyorsa bireyselleştirilmiş eğitim programlarına ihtiyaç var demektir.

BEP’i KİM HAZIRLAR?

-Başkan

-Öğretmen

-Özel eğitim gerektiren birey

-Rehber öğretmen-psikolojik danışman

-Gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmen

-Eğitim programlarını hazırlamakla görevlendirilen öğretmen

-Eğitsel tanılama, izleme, değerlendirme ekibi temsilcisi

-Aile

-Diğer….

BEP GELİŞTİRME BİRİMİ

MADDE 63:

        Özel eğitim ve kaynaştırma uygulamaları yapılan okul ve kurumlarda özel eğitim gerektiren bireyler için, bireyselleştirilmiş eğitim programının geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi oluşturulur. Bu birimlerin, yakın çevrelerinde birim kurulamayan kurumlardaki özel eğitim gerektiren bireylere de destek eğitim vermesi için hizmet alanları özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından belirlenir.Bu birim, kurum müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmen, aile, özel eğitim gerektiren öğrenci, rehber öğretmen-psikolojik danışman, eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmen, özel eğitim gerektiren öğrencinin sınıf öğretmeni veya hazırlanan programın içeriğine uygun branş öğretmeni, gerektiğinde tanılama, izleme ve değerlendirme ekibinden görevli bir kişiden oluşur.

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN alınmıştır.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

top