Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği; Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin amacı; Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim haklarından yararlanmalarını sağlamaya yönelik usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği; özel eğitim ihtiyacı olan bireylere sunulacak eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesine yönelik hükümleri kapsar. Tanımlar ve Kısaltmalar Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde […]

Devamını oku

Özel Eğitimin Tarihçesi Ve Türkiye’de Özel Eğitim

ÖZEL EĞİTİMİN TARİHÇESİ VE TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ Özel Eğitimin Tarihçesi Tarihte engellilerin, yaşadıkları toplumun geleneksel yapısına göre farklı hikâyeleri bulunmakla birlikte, genel olarak ikinci sınıf, yardıma ve bakıma muhtaç, bağımsız olarak yaşamını sürdüremeyen, yönlendirilmeye ve himayeye ihtiyacı olan bireyler olarak görüldükleri bilinmektedir. Ortaçağ’ da kurumlara yerleştirilerek toplumdan izole edilen tek çatı altında dinî temelli merhametle […]

Devamını oku

Bedensel Yetersizlik Nedir?

     Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemde herhangi bir nedene bağlı olarak iskelet (kemik), kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu, bedensel yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybeden, toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük yaşamdaki gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan, bu nedenlerle korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiye bedensel yetersizliği olan birey; […]

Devamını oku

Yaygın Gelişimsel Bozukluk Nedir?

      Yaygın gelişimsel bozukluk, birden fazla bozukluğu içeren genel bir tanı grubu olup erken çocukluk döneminde başlayan sosyal etkileşim, dil gelişimi ve davranış alanlarında yetersizliklere sahip olma durumudur. Davranış sorunları, yineleyici, sınırlı ilgi ve davranışları kapsamaktadır. Bu durumlar gelişimin birçok alanını etkileyerek kalıcı ve süreğen işlev bozukluklarına yol açarlar. 1980 öncesinde Amerikan Psikiyatri […]

Devamını oku

Heller Sendromu Nedir?

Heller Sendromu (Çocukluğun Dezintegrif Bozukluğu) Heller Sendromu, çocukluğun dezintegrif bozukluğu ya da dezintegratif psikoz olarak da bilinmektedir. Heller Sendromu (Çocukluğun Dezintegrif Bozukluğu), normal bir gelişim dönemi izleyen ilk 2 yıl sonrasında, kazanılmış becerilerin kaybına eşlik eden sosyal, iletişimsel ve davranışsal anormalliklerle seyreden yaygın gelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanmıştır. Heller Sendromu ilk kez 1908 yılında Avusturyalı […]

Devamını oku

Rett Sendromu Nedir?

     Rett Sendromu, dünyada çeşitli ırklarda ve etnik gruplarda, özellikle kız çocuklarında görülen nörolojik bir rahatsızlıktır. Bu sendromun erkeklerde de görülebileceği bilinmektedir. Fakat erkek ceninlerde bu durum genellikle, annenin düşük yapması, doğum anında ölüm veya anne karnında erken ölüm gibi durumlarla sonuçlanmaktadır.      RS, ilk defa Dr. Andreas Rett tarafından tanımlanmış, Dr. Bengt Hagberg ve […]

Devamını oku

İşitme Yetersizliği Bulunan Bireyler

Genel olarak işitme yetersizliği; bireyin işitme testinden aldığı sonuçların normal işitme sınırlarından belirli derece farklılık göstermesi, bireyin dil kazanımını engellemesi ve kişinin gerekli düzeltmelere rağmen gelişim, uyum ve iletişimdeki görevlerini yerine getirememesi şeklinde tanımlanabilir. İşitme yetersizliğinin sınıflandırması, yetersizliğin derecesine, oluş zamanına, oluş yerine göre yapılmaktadır. * İşitme yetersizliğinin derecesine göre sınıflandırma 15 desibel (dB) ve […]

Devamını oku

Görme Yetersizliği Olan Bireyler

 Gözlerin insanın en önemli duyu organı olduğu kabul edilir. Ancak görme süreci içinde gözlerin işlevi ışığı sınır dürtülerine dönüştürmek ile kısıtlıdır. Esas görme bir beyin işlevidir.Görme, görsel imge ile beynin bu imgeyi algılamasının bütünleşmesini gerektirir. Görme aşağıdaki sırayı izleyerek oluşur: – Işık ışınları korneadan, göz sıvısından, göz bebeği ve göz merceğinden geçer. – Göz bebeği […]

Devamını oku

Özel Eğitimde Dijital Destek:Yardımcı Teknolojiler

Özel Eğitimde Dijital Destek: Yardımcı Teknolojiler     Özel gereksinimi olan bireylerin eğitim gereksinimleri, onların bazı özelliklerine göre farklılaşabilmektedir. Her birey, özelliklerine bağlı olarak kendi içinde önemli bireysel farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar göz önünde bulundurularak özel gereksinimi olan bireylere, en az kısıtlayıcı eğitim ortamlarında eğitim imkânı sunulmalıdır. En az kısıtlayıcı eğitim ortamları denildiğinde özel gereksinimi olan […]

Devamını oku

1 2 3 4
top