Özel Eğitimin Tarihçesi Ve Türkiye’de Özel Eğitim

ÖZEL EĞİTİMİN TARİHÇESİ VE TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ Özel Eğitimin Tarihçesi Tarihte engellilerin, yaşadıkları toplumun geleneksel yapısına göre farklı hikâyeleri bulunmakla birlikte, genel olarak ikinci sınıf, yardıma ve bakıma muhtaç, bağımsız olarak yaşamını sürdüremeyen, yönlendirilmeye ve himayeye ihtiyacı olan bireyler olarak görüldükleri bilinmektedir. Ortaçağ’ da kurumlara yerleştirilerek toplumdan izole edilen tek çatı altında dinî temelli merhametle […]

Devamını oku

Heller Sendromu Nedir?

Heller Sendromu (Çocukluğun Dezintegrif Bozukluğu) Heller Sendromu, çocukluğun dezintegrif bozukluğu ya da dezintegratif psikoz olarak da bilinmektedir. Heller Sendromu (Çocukluğun Dezintegrif Bozukluğu), normal bir gelişim dönemi izleyen ilk 2 yıl sonrasında, kazanılmış becerilerin kaybına eşlik eden sosyal, iletişimsel ve davranışsal anormalliklerle seyreden yaygın gelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanmıştır. Heller Sendromu ilk kez 1908 yılında Avusturyalı […]

Devamını oku

Rett Sendromu Nedir?

     Rett Sendromu, dünyada çeşitli ırklarda ve etnik gruplarda, özellikle kız çocuklarında görülen nörolojik bir rahatsızlıktır. Bu sendromun erkeklerde de görülebileceği bilinmektedir. Fakat erkek ceninlerde bu durum genellikle, annenin düşük yapması, doğum anında ölüm veya anne karnında erken ölüm gibi durumlarla sonuçlanmaktadır.      RS, ilk defa Dr. Andreas Rett tarafından tanımlanmış, Dr. Bengt Hagberg ve […]

Devamını oku

Özel Eğitimde Dijital Destek:Yardımcı Teknolojiler

Özel Eğitimde Dijital Destek: Yardımcı Teknolojiler     Özel gereksinimi olan bireylerin eğitim gereksinimleri, onların bazı özelliklerine göre farklılaşabilmektedir. Her birey, özelliklerine bağlı olarak kendi içinde önemli bireysel farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar göz önünde bulundurularak özel gereksinimi olan bireylere, en az kısıtlayıcı eğitim ortamlarında eğitim imkânı sunulmalıdır. En az kısıtlayıcı eğitim ortamları denildiğinde özel gereksinimi olan […]

Devamını oku

Bütünleştirme Kapsamında Eğitim Uygulamaları

Bütünleştirme Kapsamında Eğitim Uygulamaları Bütünleştirme Nedir? Bütünleştirme, aktif ve kesintisiz olarak adım adım ilerleyen; ihtiyaç, olanak ve fırsatların değişimi ve gelişiminden etkilenerek bu çerçevede sürekli genişleyerek yenilenen bir süreci ifade eden, dinamik bir kavramdır.     Bütünleştirme, her birey için bireysel farklılıkları ne olursa olsun, sosyal, kültürel, eğitimsel, yaşamsal aktivite ve fırsatlardan tüm toplum üyelerinin eşit […]

Devamını oku

Asperger Sendromu Nedir?

Asperger Sendromu Nedir? Asperger Sendromu, çocukluk döneminde başlayan ve sosyal etkileşimi zorlaştıran bir sorundur. En önemli belirtileri aşırı içe kapanıklık, iletişim sorunu ve beceri zayıflığıdır. Genel özellikleri itibarı ile otizme benzer. Tıpkı Otizm gibi, Asperger Sendromunu da nedeni tam olarak bilinmeyen ve bir ömür boyu yaşamı etkileyen bir rahatsızlıktır.     Asperger Sendromu, Doktor Hans Asperger […]

Devamını oku

Cerebral Palsy Nedir?

CEREBRAL PALSY NEDİR?       Cerebral Palsy, çocuklukta en sık rastlanan fiziksel bir engellilik durumudur. Gelişimini tamamlamamış beyinin; doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrası dönemde hasar görmesi nedeniyle oluşur.       Cerebral Palsy iyileşen bir durum değildir ancak travmaya uğramış beyne erken müdahele edilmesi ve hayat boyu rehabilitasyon uygulamasıyla önemli gelişmeler sağlanabilmektedir.     […]

Devamını oku

BEP Nedir?

BEP NEDİR?      Öğrencinin yerleştiği kuruma; eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibi tarafından hazırlanmış olan ayrıntılı dosya iletilmiştir. Bu dosyada; öğrencinin yaşı, yetersizliği, tüm gelişim ve disiplin alanlarında neler yapabildiğini gösteren değerlendirme çizelgesi, bireyin gereksinimlerini ve gereksinim öncelikleri, sunulacak olan destek hizmetleri de içeren yöneltme raporu bulunur. BEP Geliştirme Birimi, bunu temel alarak BEP dosyasını oluşturur, […]

Devamını oku

 Özel Eğitimde Eğitsel Tanılama ve Yerleştirme Süreci

  ÖZEL EĞİTİMDE EĞİTSEL TANILAMA VE YERLEŞTİRME SÜRECİ Tanılama, Özel Eğitime ihtiyacı olan bireylerin; yeterli ve yetersiz yönleri ile bireysel özelliklerini ve ilgilerini belirlemek amacıyla tıbbi, psiko-sosyal ve eğitim alanlarında yapılan değerlendirme sürecidir. Özel eğitim gerektiren bireylerin tanılanması ve eğitim hizmetlerinin belirlenmesinde iki tür modelden yararlanılmaktadır. Bunlar ‘’TIBBİ TANILAMA’’ ve ‘’EĞİTSEL TANILAMA’’ dır. TIBBİ TANILAMA: […]

Devamını oku

1 2 3
top