Kaynaştırma Yoluyla Eğitim

     Eğitim, her birey için kanunlarla güvence altına alınmış yasal bir haktır. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim: ‘’Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin her tür ve kademede diğer bireylerle karşılıklı etkileşim içinde bulunmalarını ve eğitim amaçlarını en üst düzeyde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla bu bireylere destek eğitim hizmetleri de sunularak akranlarıyla birlikte tam zamanlı ya da özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak verilen eğitimdir.’’ ifadesiyle tanımlanmıştır.    Kaynaştırma/Bütünleştirme yoluyla eğitimin amacı; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin ilgi ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanmasını sağlamak, toplum içerisinde yaşayabilmesini kolaylaştırmaktır.

    Kaynaştırma Eğitiminin Temel İlkeleri,

*Özel eğitim gerektiren öğrencinin akranlarıyla aynı kurumda eğitim görme hakkı vardır.

*Kaynaştırma eğitimi, özel ve genel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır.

*Hizmetler yetersizliğe göre değil; eğitim gereksinimine göre planlanır.

*Karar verme süreci aile-okul-eğitsel tanılama sürecine göre gerçekleşir.

*Eğitim öğrenciyi toplumun bir parçası haline getirmeyi amaçlar.

*Kaynaştırma eğitiminde bireysel farklılıklar esastır.

*Kaynaştırma eğitiminde okul-aile ve çevre iş birliği esastır.

      5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un 16 ncı maddesi hükümleri ile Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecine ilişkin hükümleri doğrultusunda rehberlik ve araştırma merkezlerindeki (RAM’lardaki) özel eğitim değerlendirme kurullarınca özel eğitim ihtiyacı olduğu düşünülen bireyler için eğitsel değerlendirme ve tanılama ile ilgili iş ve işlemler yapılarak bu kapsamda tanı konulan bireyler için en az sınırlandırılmış eğitim ortamına ve özel eğitim hizmetine karar verilmektedir.  Bu doğrultuda özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu düzenlenerek bireylerin öncelikle yetersizliği olmayan akranlarının devam ettiği sınıflarda tam zamanlı kaynaştırma uygulaması yoluyla, özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı kaynaştırma uygulaması yoluyla, gündüzlü eğitim hizmeti veren özel eğitim okul/kurumlarında ya da yatılı özel eğitim okul/kurumlarında eğitime yönlendirilmeleri söz konusu olabilmektedir.

     Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda her tür ve kademede kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulaması yapılmaktadır. Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler, kaynaştırma yoluyla eğitimlerini yetersizliği olmayan akranları ile birlikte aynı sınıfta tam zamanlı veya özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak sürdürebilirler. Ayrıca ilköğretim programlarının uygulandığı özel eğitim okul ve kurumlarında; yetersizliği olmayan öğrencilerin özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerle aynı sınıfta eğitim görmelerine imkân sağlanabildiği gibi yetersizliği olmayan öğrenciler için bu okul ve kurumlar bünyesinde ayrı sınıflar da açılarak eğitime erişimleri sağlanabilmektedir. Özel eğitim sınıflarında kayıtlı olan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler yarı zamanlı kaynaştırma uygulamaları kapsamında BEP Geliştirme Biriminin planlaması doğrultusunda bazı dersleri ya da ders dışı etkinlikleri yetersizliği olmayan akranlarıyla bir arada yapabilirler.

     Kaynaştırma Yoluyla Eğitimin Yararları:

*Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler; bireyselleştirilmiş eğitim programları aracılığı ile kapasite ve öğrenme hızına uygun eğitim alırlar.

* Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin; kendine güven, takdir edilme, cesaret, sorumluluk, bir işe yarama, duygusu gibi sosyal değerler dizgesi gelişir.

* Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler; destek eğitimi sayesinde zayıf yönlerini kısa sürede yeterli hale getirebilirler.

*Kaynaştırma ortamlarında olumsuzdan çok, olumlu davranış gösterme sıklığı artar.

* Özel eğitim ihtiyacı olan bireylere karşı şartsız kabul, hoşgörü, yardımlaşma, ortak yaşam, demokratik ve ahlaki anlayışları geliştirir.

*Bireysel farklılıklar doğal karşılanır ve saygı gösterilir.

*Özel gereksinimli bireylerle birlikte yaşama öğrenilir.

 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ‘’Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları’’; Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ‘’Neden, Nasıl, Niçin Kaynaştırma’’ Kılavuz kitaplarından ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinden alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.