Origami

ORİGAMİ NEDİR?

Origami, Japonca katlamak manasına gelen “ori” ve kağıt anlamını taşıyan “gami” kelimelerinin kombinasyonundan husule gelmiş olup kâğıt katlama sanatına verilen isimdir. İsmi Japonca olsa bile Çin kaynaklı bir sanat türü olduğu yönünde kaynaklar ve iddialar mevcuttur. Çoğu zaman kare kağıt bölümlerini kesmeden ve yapıştırıcı kullanmadan, bir tek katlayarak, muhtelif canlı ve cansız figürler meydana getirerek yapılmakla beraber, dikdörtgen kağıtlardan, ayrıca kağıt paralardan meydana getirilen modeller de bir hayli çoktur.

Origami klasik ve parçalı olmak suretiyle 2 kısma ayrılmaktadır. Klasik origami çoğu zaman tek parça kağıttan meydana getirilmektedir. 2 yahut 3 parçanın tüketildiği klasik origamiyle muhtelif hayvan ya da eşya figürlerinin yapıldığı bu sanat dalı ile ilgilenen kişiler tarafından bilinmektedir. Modüler origami olarak da isimlendirilen parçalı origami birbirine benzeyen parçaların bir araya getirilmesi suretiyle meydana getirilir ve hayvan ya da eşya şeklinde somut figürlerden fazla, üç boyutlu geometrik figürlerin oluşturulmasında yaygın bir şekilde kullanılır. Parça sayısında bir limit bulunmayan parçalı origami tak çıkar oyuncaklarına benzeyen ve aynı parçalar tüketilerek bir hayli farklı figür yapılabilir. Origamide genel hatlarıyla kare gibi kağıtlar tercih edilse de kağıdın şeklinde bir kısıtlama bulunmamaktadır. Çağımızda origaminin bir hayli farklı çeşitleri görülmüştür. Mimari origami, popup origami, kirigami bunlara misal olarak gösterilebilir. Çağdaş origami olarak da isimlendirilen bu cins origami çeşitlerinde yapıştırma ve kesme faktörleri sanatçının kendisine özgür kılınmıştır. Origamiyi kirigamiden ayıran yapısı; kirigaminin simetrik, origaminin ise biçim yapma şekillendirme sanatı olmasıdır. Origami tüm dünyada meşhur bir sanat dalıdır. Origaminin bir hayli kullanım çevresi mevcuttur. Özellikle son zamanlarda ev dekorasyon alanında da kullanılmaya başlandığı bilinmektedir.

Kâğıdın icadından sonra genelde dini törenlerde ya da hediyeleri paketlemek amacıyla kullanılırmış bu kağıtlar. Yani aslında bir sanat değil tamamen ihtiyaca yönelik çalışmalar için kullanılırdı. İlerleyen zamanlarda kâğıdın farklı kullanım alanları üzerine yoğunlaşıldı ve okullarda öğretilmeye başlandı. Kâğıt katlama sanatı öyle bir noktaya geldi ki çocukların matematiksel zekasını ilerlettiği görüldü. Origaminin matematikle ilişkisi de buradan doğdu. Origami, öğrencilerin psiko-motor gelişimini ve ilişkilendirme becerilerini geliştirir. Katlanarak oluşturulan geometrik şekillerin somut olarak elle incelenmesi de akılda kalması bakımından önemlidir. Bu sayede çocuklar ezberle değil uygulamayla sabit bir öğrenme süreci geçirir. Bir noktadan sonra sadece çocukların gelişimi değil her bakımdan hayatımızın içine girdi ve her yaştan insanın ilgisini çekmeyi başardı.

 • SEMBOLLER
 • KATLAMA ÖRNEKLERİ
  • ÖZEL KATLAMALAR
   • KAFA ÖRNEKLERİ
   • AYAK ÖRNEKLERİ
 • TEMEL GÖVDE ÖRNEKLERİ
  • ÖRNEK PROJELER
 • ORİGAMİ ÖRNEKLERİ