Teknolojinin Özel Eğitimdeki Yeri

Özel eğitime ihtiyacı olan insanların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların özür ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitime “özel eğitim” denir. Çoğu eğitim kurumlarında olduğu gibi özel eğitim kurumlarında da eğitim için belirli ihtiyaçlar vardır. Bunlardan şüphesiz en önemlisi Teknoloji ihtiyacıdır.

Bilgisayar Destekli Eğitim

Özel eğitimde bilgisayarın kullanımı, farklı gelişen her çocuğun farklı ihtiyaçları çerçevesinde şekillenir. Öncelikle çocuğun bilgisayara hangi düzeyde ne kadar ilgili olduğu, bilgisayarla yapılan eğitimden ne kadar fayda sağlayacağı değerlendirilir. Bilgisayar çocuğun hayatında öğretici bir işleve sahip olmalı, fakat aynı zamanda bir yetişkinle paylaşabileceği anlar çerçevesinde bir eğlence aracı olmalıdır.
Farklı gelişen çocuğun eğitim ihtiyaçları belirlendikten ve bireysel eğitim programı yapıldıktan sonra, yapılacak çalışmaların klasik öğretim yöntemlerinin yanı sıra bilgisayarda kullanılan bazı programlarla ve oyunlarla desteklenmesi sağlanır. Çocuklar ilgilerini çeken faaliyetler veya araçlar sayesinde, öğrenmeleri gereken bilgiyi daha çabuk ve kalıcı bir şekilde öğrenebilirler. Örneğin otizm spektrum bozukluğu içinde yer alan bazı çocuklar, sistematik çalışan öğelere karşı aşırı bir ilgiye sahip olabilirler ve bilgisayar bu öğelerin başında gelir. Böylece bu aracın kullanımı çocuğun hedeflenen birçok beceri ve davranışı öğrenmesine yardımcı olur. Çocuk ilgisi doğrultusunda, verilen bilgiyi çok daha kolay bir şekilde öğrenir. Sosyal etkileşim başlar. Klavyeyi ya da fareyi kullanmayı öğrenmesi onun motor koordinasyon becerilerinin gelişmesine katkı sağlar.
Bilgisayar, serebral palsi (SP)’li çocukların eğitiminde de önemli bir yere sahiptir. SP’li çocukların fiziksel ihtiyaçlarına göre destekleyici teknolojiden de faydalanılarak bilgisayar etkin bir şekilde kullanılabilir. Konuşma zorluğu yaşayan SP’li çocuklarda bilgisayar bir kendini ifade etme aracı olarak kullanılırken, aynı zamanda çocuğa özel eğitim yöntemleriyle öğretilmeye çalışılan kavramlar ve akademik beceriler de bilgisayarla desteklenmiş olmaktadır.

Yardımcı (Assitive) Teknoloji: 

Bu teknolojinin günümüzde kullanılan birden fazla tanımı vardır.
Yardımcı teknoloji, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek ve yetersizliklerini desteklemek amacıyla kullanılan teknolojik araç ve gereçlerdir. Yardımcı teknoloji, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin fonksiyonel kapasitelerini arttırmak, geliştirmek için kullanılan özel üretilmiş, şekillendirilmiş teknolojik ürünlerdir. Özel eğitim ihtiyacı olan çocukların fonksiyonel yeteneklerini arttırmak için günlük olarak kullanılan herhangi bir alet olarak da açıklanmaktadır (Nalty ve Kochany 1991).
Teknolojinin bireylerin yaşamında pozitif yönde etkisi olduğu bilinen bir gerçektir. Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin de teknolojiyi kullanarak becerileri doğrultusunda, istedikleri gibi özgürce yaşamaya hakları vardır.

Teknoloji ile öğrenme arasında etkili bir işbirliğinin kurulması için şunlar göz önünde bulundurulmalıdır: 

– Teknolojinin olmadığı durumlarda eğitimsel amaçların hangi yollarla sağlandığı,
– Teknolojinin amaçlarının başarıyı sağlayıp sağlamadığı,
– Teknolojinin ve kullanımının yaşa uygun olup olmadığı,
– Teknoloji kullanımının müfredata uygunluğu,
– Teknoloji kullanımında eğitim stratejilerinin ne olduğu,
– Teknoloji eğitiminin diğer eğitimleri desteklemesi,
– Teknolojinin eğitime kaynaştırılmış şekilde kullanılması,
– Teknoloji kullanımının çocuğun aktif bir rol almasını desteklemesi,
– Yetişkin yardımının teknolojiyi kullanan çocuk için anlamlı olup olmadığı,
– Ana baba ve kardeşlerin çocukla birlikte teknoloji kullanımına katılıp katılmadığı.

Özel Eğitim İhtiyacı Olan Bireyin Özel Eğitim ve Rehabilitasyonunda Yardımcı Teknolojinin Kullanım Amaçları: 
– Özel Eğitim ihtiyacı olan bireyin; iletişim becerilerini kazanması ve bulunduğu sosyal çevre ile iletişim sorunlarının çözülmesi.
– Özel Eğitim ihtiyacı olan bireyin; temel yaşam becerilerini kazanması ve yaşamını maksimum düzeyde bağımsızlıkla sürdürebilmesi.
– Özel Eğitim ihtiyacı olan bireyin; mevcut beden ve zihin kapasitesini maksimum düzeyde kullanabilir olması.
– Özel Eğitim ihtiyacı olan bireyin; eğitim çalışmalarından faydalanması, eğitimini tamamlaması.
– Özel Eğitim ihtiyacı olan bireyin; olanaklar çerçevesinde bir meslek edinebilmesi.

KAYNAK:

(https://ozelegitimtr.wordpress.com/2018/05/18/teknolojinin-ozel-egitimdeki-yeri/) Sitesinden alınmıştır.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

top